galerie


Nezestárlé stromy, 2017, Vojtěšská huť, Kladno, železo, v. 8 m / Forever young trees trees, 2017, metal from power plant Poldi, Vojtěšská huť, Kladno, hight 8 m


Nezestárlé stromy, 2017, Vojtěšská huť, Kladno, železo, v. 8 m / Forever young trees trees, 2017, metal from power plant Poldi, Vojtěšská huť, Kladno, hight 8 m


Nezestárlé stromy, 2017, Vojtěšská huť, Kladno, železo, v. 8 m / Forever young trees trees, 2017, metal from power plant Poldi, Vojtěšská huť, Kladno, hight 8 m

Nezestárlé stromy, 2017, Landscape festival Plzeň, železo, v. 8 m, foto: Matěj Veselý / Forever young trees trees, 2017, metal from power plant Poldi Kladno, Pilsen Landscape festival, hight 8 m, photo: Matěj Veselý

     Nezestárlé stromy, 2017, Poldi Kladno, nakládání / Forever young trees trees, 2017, Poldi Kladno, loading 

Bývalá elektrárna Poldi Kladno, část byla použita pro Nezestárlé stromy, 2016 / Former Poldi Kladno Power Plant, part used for Unstaged Trees, 2016


Bývalá elektrárna Poldi Kladno, část byla použita pro Nezestárlé stromy, 2016 / Former Poldi Kladno Power Plant, part used for Unstaged Trees, 2016

Suchý strom, 2018, kov, v. 420 cm, Rohanský ostrov, Landscape festival Praha / Dry tree, 2018, metal, hight 420 cm, Rohanś island, Landscape festival Prague


Suchý strom, 2018, kov, v. 420 cm, Rohanský ostrov, Landscape festival Praha / Dry tree, 2018, metal, hight 420 cm, Rohanś island, Landscape festival Prague


Suchý strom, 2018, kov, v. 420 cm, Rohanský ostrov, Landscape festival Praha / Dry tree, 2018, metal, hight 420 cm, Rohanś island, Landscape festival Prague

Černý strom, 2018, kov, uhelný mour, barva, v. 150 cm / Black tree, 2018, metal, coal dust, colour, h. 150 cm

Část potrubí bývalé teplárny, Libčice nad Vltavou / Part of the pipeline of the former heat plant, Libčice nad Vltavou

Část potrubí bývalé teplárny, Libčice nad Vltavou / Part of the pipeline of the former heat plant, Libčice nad Vltavou

Bývalá teplárna, Libčice nad Vltavou, demolice / Heat plant, demolition, Libčice nad Vltavou

Povrchový důl Bílina, Mostecko, 2015 / Open pit mine Bílina, North Bohemia, Czech Republic, 2015 / Frontiers of solitude

Povrchový důl Bílina, Mostecko, 2015 / Open pit mine Bílina, North Bohemia, Czech Republic, 2015 / Frontiers of solitude


Polílek z elektrárny Počerady, Mostecko, 2015 / Dust from power plant Počerady, North Bohemia, Czech Republic, 2015 / Frontiers of solitude

Povrchový důl Bílina, Mostecko, 2015 / Open pit mine Bílina, North Bohemia, Czech Republic, 2015 / Frontiers of solitude


Zámek Jezeří v pozadí Velkolom ČSA, Mostecko, 2015 / Castle Jezeří in the background open pit mine ČSA, Mostecko, 2015 / Frontiers of solitude

Haldy dolu Mayrau, Kladno, 2016 / Mayrau mine heaps, Kladno, 2016

ze série Nová divočina, Haldy dolu Mayrau, Kladno, 2016, fotografie, 80 x 60 cm / from the series The New Wilderness, the Mayrau mine, Kladno, 2016, photography, 80 x 60 cm

ze série Tajný oheň, Haldy dolu Mayrau, Kladno, 2016, termofotografie, 80 x 60 cm / from the series Secret fire, the Mayrau mine, Kladno, 2016, thermophotography, 80 x 60 cm

ze série Tajný oheň, Haldy dolu Mayrau, Kladno, 2016, termofotografie, 80 x 60 cm / from the series Secret fire, the Mayrau mine, Kladno, 2016, thermophotography, 80 x 60 cm

Tajný oheň, Haldy dolu Mayrau, Kladno, 2016, termofotografie, 80 x 60 cm / Secret fire, the Mayrau mine, Kladno, 2016, thermophotography, 80 x 60 cm

Nové vrstvy, 2017, Velká podkrušnohorská výsypka, Sokolovsko / New Layers, 2017, Velká podkrušnohorská dump, Sokolovsko 

Nové vrstvy, 2017, Velká podkrušnohorská výsypka, Sokolovsko / New Layers, 2017, Velká podkrušnohorská dump, Sokolovsko 

Nové vrstvy, 2017, Velká podkrušnohorská výsypka, Sokolovsko / New Layers, 2017, Velká podkrušnohorská dump, Sokolovsko

Bílý potok, 2017, přeložený potok z důvodu povrchového dobývání uhlí, Litvínov / White brook, 2017, transformed brook for surface mining of coal, Litvínov area

Bílý potok, 2017, přeložený potok z důvodu povrchového dobývání uhlí, Litvínov / White brook, 2017, transformed brook for surface mining of coal, Litvínov area


Rosia Montana, Rumunsko, odkaliště dolu na měděnou rudu, 2017, fotografie a video / Rosia Montana, Romania, coper mine, 2017, photo and video

 Návrat mlhy, Landart festival Trsy, 2016, Lhotka u Berouna / Return of fog, Landart festival Trsy, 2016, Lhotka u Berouna


Návrat mlhy, Landart festival Trsy, 2016, Lhotka u Berouna / Return of fog, Landart festival Trsy, 2016, Lhotka u Berouna


Návrat mlhy, Landart festival Trsy, 2016, Lhotka u Berouna / Return of fog, Landart festival Trsy, 2016, Lhotka u Berouna

Sklad krajiny, 2015, sádra, v. 150 cm / Store of the landscape, 2015, plaster, hight 150 cm

Sklad krajiny, 2015, sádra, v. 150 cm / Store of the landscape, 2015, plaster, hight 150 cm

Sklad krajiny, 2015, sádra, v. 150 cm / Store of the landscape, 2015, plaster, hight 150 cm
                 

                                         http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10123096165-artmix/216562229000005/obsah/472278-dagmar-subrtova


                                         Památník prosečským židovským občanům, "...viděl, že ten keř plane ohněm, a přesto ten keř není tím ohněm stráven." 2015, železo, v. 180 cm

                                                                                              Památník prosečským židovským občanům, "...viděl, že ten keř plane ohněm, a přesto ten
                                               keř není tím ohněm stráven." 2015, železo, v. 180 cm

                                               Revitalizace, 2014 - 2015, uhlí, v. 170 cm, Radovesická výsypka, Bílina

                                       
                                               Landscape festival, výstava Umění v krajině, Tančící tráva, 1996 - 2015

                                               Landscape festival, výstava Umění v krajině

Rekultivace, 2016, Landscape festival, Nákladové nádraží Žižkov

Rekultivace, 2016, Landscape festival, Nákladové nádraží Žižkov

                                              Pražské Quadrienále, Piazzeta Národního divadla, Vzkříšení,
                                              Sweet sweet sweet Nebeský festival, 2015, s Kolouchův sen

                                               Pražské Quadrienále, Piazzeta Národního divadla, Vzkříšení,
                                               Sweet sweet sweet Nebeský festival, 2015, s Kolouchův sen

                                              Pražské Quadrienále, Piazzeta Národního divadla, Vzkříšení,
                                              Sweet sweet sweet Nebeský festival, 2015, s Kolouchův sen

                                              Pražské Quadrienále, Piazzeta Národního divadla, Vzkříšení,
                                              Sweet sweet sweet Nebeský festival, 2015, s Kolouchův sen 

                                              Severní obloha, 2014 - 2015, výroční výstava Schránka pro ducha v Roudnici nad Labem

                                               Severní obloha, 2014 - 2015, výroční výstava Schránka pro ducha v Roudnici nad Labem 

 
                                               Severní obloha, 2014 - 2015, výroční výstava Schránka pro ducha v Roudnici nad Labem

                                              Noční krystal, 2014, ruční výšivka, dřevo, v. 178 cm, Noc kostelů, sv. Petra a Pavla, Soběslav

                                               Noční krystal, 2014, ruční výšivka, dřevo, v. 178 cm, Noc kostelů, sv. Petra a Pavla, Soběslav


                                               Krystaly, 2014, ruční výšivka, samet, dřevo, v. 178 cm, galerie Nová síň, Rakovník

                                               Krystaly, 2014, ruční výšivka, samet, dřevo, v. 178 cm, vpravo Jiří Kačer 

                                               Poslední noc zimního spánku, 2015, samet, ruční výšivka, dřevo, 200 x 130 x 130 cm

                                          Poslední noc zimního spánku, 2015, samet, ruční výšivka, dřevo, 200 x 130 x 130 cm

                                               Poslední noc zimního spánku, 2015, samet, ruční výšivka, dřevo, 200 x 130 x 130 cm

                                               Poslední noc zimního spánku, 2015, Černošice

                                               Magické spaní KHM, 2011-2015, spacák, světlo
                                                         


                                               Sky in cave, 2014, ruční výšivka, samet, v. 210 cm 


                                               Srdce planoucí, 2015, kladenské uhlí, 25 x 20 x 10 cm

                                               z instalace výstavy Srdceráj


                                               Hvězdné nebe v jeskyni /Souhvězdí Orion/, detail, 2015, samet, ruční
                                               výšivka, dřevo, 145 x 240 x 50 cm

                                               Hvězdné nebe v jeskyni /Souhvězdí Orion/, 2015, samet, ruční
                                               výšivka, dřevo, 145 x 240 x 50 cm


                                          

                                               Hvězdné nebe v jeskyni /Souhvězdí Orion/, 2015, samet,
                                               ruční výšivka, dřevo, 145 x 240 x 50 cm, Podzemní řeka, 2015
                                     
                                               Nebe, 2015, samet, ruční výšivka, dřevo, 150 x 40 x 40 cm 

                                               Pohled do instalace SALVE VALE, zleva: Sloupy - Klacky, 2015,
                                               dřevo, v. 420 cm, Dvojčata /Válovky/, 2011, sádra, Černé vejce,
                                               2013, koks, Uhelná madona, 2013, kladenské uhlí 

                                               Černé vejce, 2013, Nová perla - DIVUS, Vrané nad Vltavou
                       

                                         Transformace uhlí, 2014, Praha Řeporyje, polyester, v. 370 cm

                                               Transformace uhlí, 2014, Zahrada Bubec, Praha, polyester, v. 370 cm

                                               Transformace uhlí, 2014, model, v. 40 cm

                                               Písně kosmické, Galerie Trafačka, 2014

                                          Písně kosmické, Galerie Trafačka, 2014, ruční výšivka, samet, v. 180 cm

                                         Pohled do jeskyně, 2014, Galerie Prokopka, samet, ruční výšivka, dřevo, 300 x 150 x80 cm

                                               Pohled do jeskyně, 2014, Galerie Prokopka, samet, ruční výšivka, dřevo

                                               Pohled do jeskyně, 2014, instalace, ruční výšivka, samet, dřevo
  
                                         Severní obloha, 2014, Modřanská zvonice, ruční výšivka, samet

                                               Severní obloha, 2014, Modřanská zvonice, ruční výšivka, samet

                                               Severní obloha, 2014, Modřanská zvonice, ruční výšivka, samet

                                                              Severní obloha, 2014, Modřanská zvonice, ruční výšivka, samet

 
                                          Černá síra, 2014, pvc, textil, 120 x 80 cm

                                               Zelený ostrov, 2013, Obřadní síň Židovského hřbitova, Louny

                                               Zelený ostrov, 2013, Obřadní síň Židovského hřbitova, Louny

                                               Zelený ostrov, 2013, Obřadní síň Židovského hřbitova, Louny 

                                               Krystal, 2013, barva, dřevo, 170 x 80 cm

                                               Fragment, 2014, ruční výšivka, samet, dřevo, 40 x 50 cm

                                                              Fragment, 2014, ruční výšivka, samet, v. 50 cm

                                                              Fragment, 2014, ruční výšivka, samet, v. 50 cm, /spolupráce s Ernst Zahnweh/
  
                                               Věnec pro sv. Jana, 2013, kladenský koks, průměr 25 cm

                                               Venuše, 2011, kladenské uhlí, 20 x 22 cm
                                           
                                         Černé vejce, 2013, kladenské uhlí, 100 x 80 x 80 cm

                                         Černé vejce, 2013, Art Safari, kladenské uhlí, 100 x 80 x 80 cm

                                               Revitalizace, 2013, sádra, textil, 100 x 80 x 80 cm

                                               Dar pro Adolfa Schwarzenberga, 2013, New Gallery, Třeboň, perský koberec, sádra

                                               Dar pro Adolfa Schwarzenberga, 2013, New Gallery, Třeboň, perský koberec, sádra

                                               Sklad krajiny, 2012, Galerie Ve dvoře, Litoměřice, sádra, v. 150 cm

                                               Sklad krajiny, 2012, Galerie Ve dvoře, Litoměřice, sádra, v. 150 cm

                                          Rozděleno, 2012, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

                                         Rozděleno, 2012, bývalá továrna na výrobu pián Dalibor, sádra, dřevo, 150 x 300 cm

                                               Kopec půl, 2012, bývalá továrna na výrobu pián Dalibor, sádra, dřevo, 150 x 300 cm

                                               Kopec půl, 2012, Národní zemědělské muzeum Praha, sádra, dřevo, 150 x 300 cm

                                                          Vánoční strom, 2012, sádra, dřevo
                                                                                                
                                               Řípu podobná, 2012, molitan, plyš, 170 cm

 
                                           Černobílá, 2012, sádra, polystyren, 170 x 80 cm 

                                               Dvojčata, /sestry Válovy/ 2012, sádra, výška, 180 cm

                                               Dvojčata, /sestry Válovy/ 2012, sádra, výška, 180 cm

                                               Černá Madona, 2012, kladenské uhlí, v. 160 cm

                                                          Černá Madona, 2012, kladenské uhlí, v. 160 cm